• head_banner_01

Habarlar

Habarlar

 • FALIN täze önüm çykarylyşy | Tanaň!

  Salam Sentýabryň guýrugy, menem size garaşylmadyk zat goýdum. Biz bu ýerde FALIN radiasiýa garşy negatiw ion saç guradyjy bilen! Gudratygüýçli, hünärmen, “” okarky ”görnüş, doly mübärek. Bu güýçli üfleýji zehinini nädip görkezýär? Derrew siziň üçin, olary ýeke-ýekeden görkeziň! Ajaýyp gutarnykly ...
  Koprak oka
 • Sergi üstünlikli tamamlandy

  “Yiwu” halkara sergisi —— Ösüş wagty: 21-25-25—— acrossurduň 18 welaýatyndan (şäherler, awtonom sebitler) we Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Malaýziýa we ş.m. ýaly 14 ýurtdan we sebitden 2300-den gowrak kompaniýa 104,900 adamy görkezdi. Bularda ...
  Koprak oka
 • Fireangyn türgenleşigi

  2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda, “Dragon Boat” festiwalyndan soň, Lişui şäherindäki temperatura gaty utgaşdyryldy we birnäçe günüň dowamynda 36 ° C-e ýetdi. Tomus howasy yssy, temperatura ýokary we howply himiki maddalar ýokary temperatura aňsatlyk bilen täsir edýär we ýyldyrym çakmagy ýaly köp faktor bar ...
  Koprak oka