• head_banner_01

Falin Fl-2020 ykjam awtomatiki ýokary tizlikli el guradyjy täjirçilik we öý hojalygy, ABS örtügi 110v / 220V 1200W

Falin Fl-2020 ykjam awtomatiki ýokary tizlikli el guradyjy täjirçilik we öý hojalygy, ABS örtügi 110v / 220V 1200W

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Kepillik: 1 ýyl
Arza: myhmanhana, täjirçilik, öý hojalygy
Kuwwat çeşmesi: Elektrik
Sensor: Hawa
Şahadatnama: ce, RoHS, CCC
Kuwwat (W): 1200
Naprýa .eniýe (V): 220
Marka ady: Falin
Model belgisi: Fl-2020
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Naprýa & eniýe we nyrh: 110V / 220V / 50-60Hz
Howanyň tizligi: sagatda 125km
Induksiýa aralygy: 5-20 (sm)
Materia: ABS
Wilka: Müşderiniň islegine görä
Ölçegleri: 470 * 250 * 170mm
Cbm / Ctn: 520 * 630 * 450mm
Suwuň bölünişiniň subutnamasy: IPX1
Gaplamak: Bitarap gaplamak / OEM
Logotip: Logotipiňizi boş / düzüň

Önümiň beýany

Falin Fl-2020 ykjam awtomatiki ýokary tizlikli el guradyjy täjirçilik we öý hojalygy, ABS örtügi 110v / 220V 1200W

Product Description (1)
Product Description (1)
Product Description (2)
Product Description (3)
Product Description (4)
Product Description (5)
Product Description (6)
Product Description (7)

Öz islegiňiz üçin wilkanyň dürlüligi
* Öz ýurduňyza laýyk wilkany saýlamak üçin satyjy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Elmydama müşderä gönükdirilen we diňe bir iň ygtybarly, ygtybarly we dogruçyl üpjün ediji bolmak bilen çäklenmän, hajathana üçin arzan bahadan Hytaý täjirçilik awtomatiki 1800W ýokary tizlikli el guradyjy üçin müşderilerimiz üçin hyzmatdaş bolmak hem biziň esasy maksadymyzdyr Özara oňyn taraplara çagyrmak üçin sarp edijiler we palslar. Siz bilen bilelikde goşmaça kompaniýa etmegi umyt edýärin.

    zawodyň arzan bahasy Hytaý Awtomatiki guradyjy we Secador De Manosyň bahasy, Iň oňat üpjün edijini saýlap ýokary önümiň hilini üpjün etmek bilen, gözleg amallarymyzyň dowamynda hiliň doly gözegçilik prosesini hem amala aşyrdyk. Şol bir wagtyň özünde, köp sanly zawodlara girmek, ajaýyp dolandyryşymyz bilen birlikde, sargyt ululygyna garamazdan talaplaryňyzy iň arzan bahadan çalt dolduryp biljekdigimizi üpjün edýär.

    Gurama “Gowy hilli 1-nji boluň, karz taryhyna esaslanýar we ösüş üçin ygtybarly” pelsepesini goldaýar, Hytaýyň infragyzyl datçiginiň hilini barlamak üçin öýden we daşary ýurtdan öňki we täze müşderileri üpjün etmegi dowam etdirer. Howa akymynyň gyzgyn salkyn ýel durnukly diwary gurnamak awto el guradyjy, we müşderileriň isleglerine görä islendik önümi diýen ýaly islemäge kömek edip bileris. Iň peýdaly Kömek, iň oňat hil, Çalt eltip bermegi üpjün ediň.

    Hytaý datçigi awtoulag el guradyjy we tizlikli howa el guradyjy enjamlarynyň hil barlagy, tehnologiýanyň özeni hökmünde bazaryň dürli zerurlyklaryna görä ýokary hilli önümleri ösdüriň we öndüriň. Bu düşünje bilen, kompaniýa ýokary bahaly harytlary ösdürmegi we önümleri yzygiderli gowulandyrmagy dowam etdirer we köp müşderä iň oňat harytlar we hyzmatlar hödürlär!

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň