• head_banner_01

1300W meşhur diwara gurlan myhmanhana saç guradyjy energiýa tygşytlaýjy hammam, diwar saç guradyjylary

1300W meşhur diwara gurlan myhmanhana saç guradyjy energiýa tygşytlaýjy hammam, diwar saç guradyjylary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Kepillik: 1 ýyl
Arza: myhmanhana, täjirçilik, öý hojalygy
Kuwwat çeşmesi: Elektrik
Material: Plastiki, ABS
Tizlik sazlamalary: 2
Burun görnüşi: konsentrator
Ulanyl: myhmanhana, öý hojalygy
Kuwwaty: 1300w
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: Falin

Model belgisi: FL-2100
Naprýa & eniýe we nyrh: 110V / 220V / 50-60Hz
Howanyň tizligi: 18m / s
Howanyň temperaturasy: 65 ± 15 ° C.
Wilka: Müşderiniň islegine görä
Içki guty: 245 * 180 * 100mm
Daşarky Ctn: 520 * 380 * 510mm
Gaplamak: Bitarap gaplamak / OEM
MOQ: 1 bölek
Logotip: Logotipiňizi boş / düzüň

Önümiň beýany

1300W Meşhur diwara gurlan myhmanhana saç guradyjy energiýa tygşytlaýan hammam, diwar saç guradyjylary

Product Description (1)
Product Description (2)
Product Description (3)
Product Description (4)
Product Description (5)

Öz islegiňiz üçin wilkanyň dürlüligi
* Öz ýurduňyza laýyk wilkany saýlamak üçin satyjy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Güýçli ýokary hilli kadalaşdyryjy we ünsli dükan hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, zerur zatlaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we hytaýly öý enjamlary, diwara gurlan saç guradyjy, saç guradyjy, doly satyn alyjylaryň göwnünden turmak üçin elmydama elýeterli. gurama üçin biziň bilen gürleşmek düýbünden erkin. Iň oňat söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.

    Hytaýyň saç guradyjy we guradyjy bahasy, her bir has kämil hyzmat we durnukly hilli önüm üçin aýratyn müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin. Köp taraplaýyn hyzmatdaşlygymyz we täze bazarlary bilelikde ösdürmek, ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýädäki müşderileriň bize gelmegini mähirli garşylaýarys!

    Soňky birnäçe ýylyň içinde biziň işimiz ösen tehnologiýalary içerde we daşary ýurtda deň derejede siňdirdi we siňdirdi. Şol bir wagtyň özünde, korporasiýamyzyň işgärleri, myhmanhana hammamy üçin “Trends Products China Professional Wall” dakylýan saç guradyjy enjamyň ösüşine bagyşlanan hünärmenler toparydyr, siziň bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

    Öňe sürülýän önümler Hytaý diwaryna dakylýan saç guradyjy we diwar dakylýan saç guradyjy bahasy, Indi biziň esasy müşderilerimize hyzmat edýän aýratyn we agressiw satuw toparymyz we köp şahamçamyz bar. Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlygy gözleýäris we üpjün edijilerimiziň gysga we uzak möhletde şübhesiz peýdalanjakdyklaryny üpjün edýäris.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň